Giriş

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla
02 Kas 2015

-------------------Dönem Teşekkürü

Şİma Sunder
1980 defa

Değerli Lions Ailemiz

2014-2015 Dönemi Yürütme Kurulumuz, Lions ve Leo Kulüp Başkanlarımız,
Onur Komitemizde ve Kabinemizde görev alan değerli üyeler,
Dostlarımız,

Sizlerle 18 Ekim 2015 günü yaşadığımız unutulmayacak günümüz ve Sonbahar Konvansiyonumuzun ardından Akşam yemekte buluşmamızın gururunu ve unutulmaz güzelliklerini, sunduğumuz teşekkürlerimizin özetini , Geçen bir dönemi ,
bu yazımda yansıtmaya çalışacağım. Yaşamımda çok önemli yeri olacak 2014-2015 Genel Yönetmenlik Dönemini sizlerle yaşayarak,topluma hizmet fırsatı bulduğum için şanslıyım. Konvansiyonumuzda Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istedim. Katılma fırsatı bulan, beraber olan her dostuma, bir yıl boyu el ele yaşadığımız her gün, her an için Şükranlarımızı sunuyorum. Sizlerle paylaştığım herşeyin anılarımda çok değerli yeri olacak. Hepinize candan teşekkür etmek dileği ile,Sonbahar Konvansiyonu ve Teşekkür Törenimizi kendimce derledim, bir anı olarak sunuyorum.

 

118 E Lions Yönetim Çevresi Sonbahar Konvansiyonu ITÜ Maçka Mustafa Kemal Salonunda 18 Ekim 2015 Pazar günü saat 13.00-18.30 arasında düzenlenmiştir.
Lions Ailemizin, Delegelerimizin ve Konukların katılımları ile başlayan Konvansiyonumuz, Genel Yönetmenimiz Yavuz Demirkan'ın açılış konuşması, Yürütme Kurulumuzun mesajları ve Genel Yönetmen 1. Yardımcımız Neslihan Kececi tarafından hazırlanan Kaybettiğimiz Lion ve Leoları anma sunumu ile devam etmiştir. Geçtiğimiz yıl içinde kaybettiğimiz Zehra Gürol Genel Yönetmenimizi, Altan Sübakan Genel Yönetmenimizi, Çoğul Yönetim Çevreleri Konfederasyonumuzun kurucusu Geçmiş Konsey Başkanımız Asil Alpan'ı şükran ve minnet duygularımızla anıyorum. Saygı ile andığımız Lion ve Leo dostlarımız değerli hizmetleri, görüşleri ve emekleri ile yolumuzu aydınlatıyor. Bizlerle yaşıyorlar..

Toplantıya Olağanüstü Genel Kurulumuzla devam ettik. Genel Kurul çoğunluk sağlanarak açıldı ve Divan Heyeti Başkanlığına PDG Aysan Şakar, Başkan Yard. PDG Latife Baştuğ, sekreter Av.Lütfiye Genco Başkan seçildiler. 2014-15 Dönemi faaliyet raporu tarafımdan sunuldu, Dönem Saymanımız Necmi Gürsoy, Mali raporu ve Denetciler Kurulundan Engin Ergüden Denetçi Raporunu sundular. Raporlarımız oybirliği ile kabul edilerek, Dönem çalışmalarımız aklandı. Genel Kurula katılan delegelerimize ve Divan Heyetine sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunuyorum.
Bir dönemi sizlerle yaşadık ve Programımız doğrultusunda tamamladık. Başta Genel Yönetmenimiz Yavuz Demirkan ve Yürütme Kurulumuz olmak üzere emeği geçen her Lion dosta ,Dönemimize ve Sonbahar Konvansiyonu organizasyonuna verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

Genel Kurulumuzda, Aysan Şakar Genel Yönetmenimizin Başkanlığında Divan Heyetimizin dirayetli Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyorum. Dönemimizde uyumla çalıştığımız Yönetim Kurulumuza,Kulüplerimize ,Kabinemize Onur Komitemize ,Görev ve Sorumluluklarımızı paylaşarak, güç aldığımız Uluslararası Başkanımız Joe Preston ve eşinin yakın ilgisine, ID Oya Sebük'ün verdiği bilgilere ve dostluğuna, GMT-GLT Area Leader PID Nesim Levi'ye , Konsey Başkanımız Sedat Toktürk ve eşi Candan Tokturk'ün Yönetim Çevremize -Konseyimize verdiği güce, MD 118 Konsey üyeleri ve 2014-15 Dönemini gururla paylaştığım Genel Yönetmenlerimizle başardığımız uyumlu ,etkin çalışma ortamına Şükranlarımızı sunuyorum.

Faaliyet raporu sunumunda vurguladığım gibi, İlk hedefimiz Dünya Liderimiz Atatürk'ün** Akıl-Bilim ve Barış** yolunu izlemek olmuştur. Barış,Anlayış - Toplumsal bilinç ve farkındalık sağlayan hizmetlerimizle ,Eğitim-Sağlık, Çevre amaçlı Kulüplerimizin öncülüğünde gerçekleşen, projelerimizle sürdü Dönemimiz. Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara çözüm amaçlı etkinlikler ve Etkin Lion- Etkin Kulüp-Güçlü Lionsa varmak için Gelecek Arayışları ve Çağdaş yaklaşımlarla hedeflere ulaşmak üzere, Yönetim Çevremizin 2014-15 Dönemi Programı uygulanmıştır.
.
Söz verdiğimiz gibi, Altın Lale Dönemi hedeflerine ulaşmak amacımız oldu. Başkanlarımızla Döneme hazırlanırken planladığımız gibi ,Dönemin Barış-Uyum, Saygı dolu ,Olumlu yaklaşımlarla geçmesi için KATILIM-SORUMLULUK ve ANLAYIŞla çözüm arama hedeflerine uygun hizmet ve çalışmaları sürdüren Kulüplerimiz ve Kabine görevlilerine, Lions ailemizin liderlerine ALTIN LALE pinimizi armağan olarak sunduk. Özel olarak tasarlanan ALTIN LALE mizin, Lions içi dayanışma , güçlü beraberlik anlayışını korumak üzere - Lions temel ilke ve hedeflerinin yaşatılması için, sağlam ve güç veren bir simge ve anı olmasını diliyoruz.

Dönemimizin saygı ve sevgi dolu buluşmalar ve hizmetlerle , işbirliği içinde ,BAŞARI ve DOSTLUK yolunu aydınlattığına ve güçlendirdiğine inanıyoruz... Dönem boyu her fırsatta bizlerle kucaklaşan Değerli Lion ve Leolara, Dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Uluslararası Başkanımızın Dönem mesajı olan, hizmetlerimizle ,Kulüplerimizle **Gurur duyarak Güçleneceğiz .Gururu Güçlendir** *Strenghten the Pride *sloganına uygun olarak , verilen hedefler Kulüplerimize ve Kabinemize yol göstermiştir.
Bu nedenle Yürütme kurulumuz, Yönetmenler Kurulumuz, Başkanlarımız ve Kabinemizle, Onur Komitemizle düzenli danışma toplantıları yapılmıştır. Onur Komitesi Başkanımız ve Üyelerinin işbirliği çalışmalarımıza güç katmıştır.
20.Yıl Divan üyelerinin, deneyimleri ile Onur Komitesi temsilcileri ve Yönetim Kurulumuzdan üyelerin katıldığı
aylık ve dönem başarı değerlendirmeleri sonunda , Yönetim Çevresi teşekkür ve takdirleri belirlenmiştir.
Uluslararası 100. yıl Global ödüllerine başvurularak ,Uluslararası. Başkan ödülleri verilmiştir.
Her vesile ile Üyelerimiz bilgilendirilmiştir.
Uluslararası ve Ulusal çalışma esasları dikkatle izlenerek,uygulanmıştır. Toplantılarda Öneri ve katkılarına başvurulan, dinamik, etkin katılımlı Work-Shop formatında uygulamalara yer verilmiştir.
Sonuçlar Dönem programımızda belirtilen esaslara, kriterlere dayanılarak alınmış, teşekkürlerimiz sırası ile Törenimizde sunulmuştur. Faaliyet Raporumuzda Dönem hizmet ve çalışmalarımız bulunmaktadır.
**Dönem Faaliyet raporu kitabı arzu edenler için Merkezimizden sağlanabilecektir.**

Tören sonrası ITU Arı Kovanında yemekli buluşmamız dostluk dolu keyifli dakikalar yaşayarak geçti. Melkon Başkan Gelinimiz Güz'le katılarak gecemize güzellik, heyecan kattı. İçten kutluyoruz.

ÖDÜL TÖRENİMİZ
Teşekkür ve ödüllerimizin sunulduğu bölümde 2014-15 Döneminde görev alan, yıl boyu var olan, aldıkları görevi hakkı ile kriterlere uygun yerine getiren, paylaşan ve Etkin üye -Güçlü Kulüp ortamında Güçlü Lionsa ulaşmamız için destek veren, özellikle Dayanışma ve işbirliği anlayışı ile yaklaşan Lion Liderlere verilmiştir. Emeği geçenler için Teşekkür, Takdir belgelerimiz, Altın Lale Dönem ödülümüz, Uluslararası Başarı ödülü ve sertifikaları, Uluslararası Başkanımız Joe Prestonun özel takdir Madalyaları, LCI 100. kuruluş yılı kapsamında görev sorumluluğunu paylaşanlar için hazırlanarak, takdim edilmiştir.
Konsey Başkanımızın her Yönetim Çevresi için ayırdığı bir Melvin Jones Ödülü hakkımız, Genel Yönetmenimiz Yavuz Demirkan için talep edilerek, takdim edilmiştir.
5 Alanda Koordine etmek üzere belirlediğimiz Ana hizmetler ve projelerimiz, Kesim Başkanlarımız ve Komite Başkanları Koordinasyonunda, Kulüplerimiz önderliğinde ve ev sahipliğinde yürütülmüştür. Kulüplerimiz Çevrelerinde örnek etkinlikler sergilemişlerdir. Projeleri Ortak girişimlerle tamamlamışlardır.
Dönemimizde LCIF Fonları ile tamamlanan ,Kapaklı Diyaliz Projemiz açılmıştır. Edirne Sel Felaketine Acil Afet projemiz sunulmuştur.
İsveç Lionları Bağışları ile desteklenen Mülteciler Projemiz için Suruç'ta hizmet verilmiş, Avrupa Forumunda sunum yapılmıştır.Mülteciler Projesine Yönetim Çevremiz öncülük yapmıştır.
GAD ve Uluslararası ilişkiler alanlarında ulaşılan başarılar takdir görmüştür.

ÜYELİK VE LİDERLİK konusunda GLT ve GMT olarak çalışan Koordinatörlerimiz, Yönetim Görevlileri, Area Leader önderliğinde önemli aşamalar elde edilmiştir.
Yönetim Çevremiz, Özel Yöntemler uygulanarak, GELECEĞİ ARAMA çalışması örneği vererek, eylem planı hazırlamıştır. Kısa ve uzun vadeli aşamalarla, gelecek için yararlı olacak sonuçlara ulaşmıştır.
Dönemimizde Lıons Merkezimiz keyifli bir buluşma ve dayanışma köşesi olarak değerlendirilmiştir.
**Üstün düzeyde dayanışma, işbirliği ve katılım gösteren kulüplerimiz etkin hizmet ve projelerle başı çekmişlerdir.
**Dönemin Başında Ayasofya Lions Kulübümüzün kuruluşu yapılarak , Yönetim Çevremiz Uluslararası Başkan takdirini kazanmıştır.
Kulüplerine sahip çıkarak, beklenen iletişim ve çalışmaları yürüten Kesim ve Bölge Başkanlarımızın Koordinasyonu etkili ve yararlı olmuştur.
LCI da yapılan Uluslararası değerlendirme sonunda Kesim ve Bölge Başkanlarımız 9 liderlik madalyasına ve 4 çeyrek dönem ödüllerine hak kazanmışlardır. Hak edilen Dönem Excellence-Mükemmellik Ödüllerimiz de talep edilmiştir. Ayrıca takdim edilecektir. İçten kutluyorum.
Toplamda 25 Kulübümüz Global Hizmet ödüllerine. Açlık-Göz-Gençlik- Çevre alanında hizmetlerle hak kazanmıştır.
Dönemimizde çok yönlü yararına inandığımız, sonuçlarını aldığımız *Hizmet Liderliği Yarışmalarına* katılarak proje ve etkinliklerini her ay öne çıkaran kulüplerimiz sürekli teşvik edilmiştir.
17 Divan üyemiz, Hizmetler Jürimizle, AYKÜ Sevinç Erener Başkanlığında değerlendirdiğimiz Kulüp Projeleri ayrıca ödüllendirilmiştir. Yıl içinde, 11 ay süren toplam 397.703 TL ve 170.00 USD. değerinde hizmet verilmiştir.
23 kulüp yarışarak, 79 Proje ile katılmıştır. 39 eğitim-17 Sağlık 16 Sosyal 4 çevre 3 gençlik projesi topluma sunulmuştur. Değerlendirme sonunda Eceler ve Avcılar Kulüpleri projeleri yıl sonu özel ödülünü kazanmıştır.

2014-2015 Dönemi Üye kazanma ve Koruma hedeflerimize, ASK One-Bir üye de sen davet et kampanyamıza destek vererek Eylül ayından başlayarak yeni üyeler kazanılmış, toplu üye giriş törenleri düzenlenmiş, kadın üye, aile üyesinde artış gerçekleştirilmiştir. Üye kazanma açısından Yönetim Çevreleri arasında iyi bir yere ulaşılmıştır. Ancak, Mayıs ve Haziran aylarında bazı Kulüplerimiz devamsız ve ödeme yapmayan üyelerini çıkartmak zorunda kalmışlardır.
Üye Sayımızı yükseltme ve koruma çabamıza, Yönetim yılımızı artıda tamamlamamıza imkan veren kulüplerimize teşekkür edilerek , Dönem boyu en çok üye kazanan ilk 10 Kulübümüz takdir edilmiştir.

**Lions Akademimiz Yıl Boyu Eğitim Programını uygulayarak, yeni eğitmenler kazanarak, Lion ve Leolarımız için Seminerler hazırlamıştır. Bölge Başkanı ve Rehber Lion Eğitimleri verilmiştir. Gelis ve Telges Eğitiminden mezun olanlara Konvansiyonda Anı Kitabı sunulmuştur. MD 118 LEnstitüsü Başkanlığı ile iyi bir işbirliği sağlanmıştır.
**Teknoloji ve iletişimde güçlü bir ekiple ,etkin ilerleme sağlanmıştır.Yönetim Çevremiz bu konuda yıllardır öncü olmuştur.
**Vakıflarımızı Yöneten Değerli Başkanlarımıza teşekkürlerimiz sunularak, Lises Vakfı Bursları için sertifika dağıtılmıştır.
**Leo Yönetim Çevremiz Başkanı Ecem Karaca ve Yönetim Kurulu ile etkin ve uyumlu bir işbirliği sağlanarak, aktif 8 Leo Kulübü ile Dönem tamamlanmıştır. MD 118 Leo Yönetim Çevreleri ile etkin ilişkiler kurulmuştur.
**Dönem boyu proje ve hizmetlerini topluma sunan, çalışma ilkelerini özenle sürdüren 27 Kulübümüz, 85 hizmet ile toplam 1936 Lionla Haliç'ten Edirne'ye Kadar ve Anadolu'da Okullara,Gençlere ulaşarak, hizmetlere katılmıştır.

Programımızda yer alan kriterlere bağlı olarak çalışan Kulüpler değerlendirmeye alınmıştır. Dönem içi Yönetsel ve Hizmet alanlarında Aralık ve Haziran aylarında yapılan değerlendirmelerde, hedeflere uygun başarılarını sürdüren kulüplerimiz
TOP TEN -İLK ON ödüllerini kazanmışlardır. Programda açıklanan Kriterlere uygun çalışmaları yıl boyu özenle yürüten 27 Kulübümüz arasından belirlenmiştir. Kriterlerde süreklilik sağlayan ilk on kulüp değerlendirmede öne çıkmıştır. Her iki alanda verilen TOP TEN Patch 'lerimizi Bayraklarınıza gururla takmanız dileği ile sunuyor,
Lions İlke ve amaçlarına uygun çalışan tüm kulüplerimizi içten kutluyorum.

118 E Lions Yönetim Çevremizin her alanda görevlerini başarı ile yürütmesi için Yönetim Kadromuzda yer alan, sorumluluk üstlenen, Programımızın uygulanması için özen gösteren, Çalışma ve Hizmet ilkelerimize sahip çıkan Yürütme Kurulumuz , Yönetmenler Kurulumuz, Yetkili Arkadaşımızla ve büyük emek veren Kulüplerimiz ve ekibimizle tamamladık Dönemimize Gönüllülük ve Hizmete Hazır olma anlayışı ile verilen tüm katkılar değer kattı. Hepimiz yaşamımıza güç Katan bu saygın Ortamı koruyarak ,üstün hizmetlerle Birlikte yol almak,insanlık değerlerini korumak ,yaşatmak için Var Olduk.

YIL BOYU YURT İÇİ VE YURT DIŞI KONVANSİYONLARDA, TOPLU VE ORTAK PROJELERDE YER ALAN, HER VESİLE İLE HİZMET VE ETKİNLİKLERDE VAR OLAN, ÖNCÜLÜK YAPAN, YANIMIZDA OLAN, DAVETLERİMİZE, KUTLAMALARIMIZA, ACI-TATLI HER GÜNÜMÜZE KATILAN, DOSTLUK VE GÜVEN DUYGULARINI PAYLAŞAN, MERKEZİMİZİ ZİYARET EDEN, BİZE ONUR VE MUTLULUK KATAN LION VE LEO LİDERLERİN, ÜYELERİMİZİN, KONUKLARIMIZIN, CAN DOSTLARIMIZIN, SEVGİLİ KULÜBÜMÜN, KARDEŞ KURULUŞLARIN VE AİLELERİMİZİN CANDAN TEŞEKKÜRLERİMİZİ KABUL ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM.

118 E LIONS YÖNETİM ÇEVRESİ
2014-2015 Dönemi Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.

Cumhuriyetimizin değerlerini hep birlikte korumak dileği ile ,Cumhuriyet Bayramınızın 92.Yılını kutluyorum.

Pedagog A.Şima Sunder
Geçen Dönem Genel Yönetmeni